Thyroid hormone, metabolism and the brain.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Fliers, E., Promotor, Externe Persoon
  • Sauerwein, H.P., Promotor, Externe Persoon
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Ackermans, M.T., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit