Thyroid hormone modulates glucose production via a sympathetic pathway from the hypothalamic paraventricular nucleus to the liver.

L.P Klieverik, S.F. Janssen, A. van Riel, E. Foppen, P.H. Bisschop, M.J. Serlie, A. Boelen, M.T. Ackermans, H.P. Sauerwein, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5966-5971
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume106
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit