Thyroid hormone signaling in the hypothalamus

Anneke Alkemade, T.J. Visser, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-458
TijdschriftCurrent Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity
Volume15
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit