Thyroid hormone transporters and deiodinases in the developing human hypothalamus.

E.C. Friesema, T.J. Visser, A.J. Borgers, A. Kalsbeek, D.F. Swaab, E. Fliers, A. Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)379-386
TijdschriftEuropean Journal of Endocrinology
Volume167
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit