Tibor Braun: A Gate Keeper of European Scientometrics

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-84
  TijdschriftISSI Newsletter
  Volume03-S
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit