Tidal dispersal of salt marsh insect larvae within the Westerschelde estuary

M.A. Hemminga, J. Van Soelen, B.P. Koutstaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)308-315
  TijdschriftHolarctic Ecology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit