Tidal exchange of macrolitter between a mangrove forest and adjacent seagrass beds (Gazi Bay, Kenya)

F.J. Slim, M.A. Hemminga, E. Cocheret de la Morinière, G. Van der Velde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-128
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit