Tidal management: consequences for the salt-marsh vegetation

A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)79-86
  TijdschriftWater Science and Technology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit