Tide as steering factor in structuring archaeal and bacterial ammonia-oxidizing communities in mangrove forest soils dominated by Avicennia germinans and Rhizophora mangle

Magali S. Marcos, A.D.H. Barboza, R.M. Keijzer, H.J. Laanbroek (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
358 Downloads (Pure)

Zoekresultaten