Tide as steering factor in structuring archaeal and bacterial ammonia-oxidizing communities in mangrove forest soils dominated by Avicennia germinans and Rhizophora mangle

Magali S. Marcos, A.D.H. Barboza, R.M. Keijzer, H.J. Laanbroek (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tide as steering factor in structuring archaeal and bacterial ammonia-oxidizing communities in mangrove forest soils dominated by Avicennia germinans and Rhizophora mangle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences