Tien jaar botanisch-oecologische verkenningen langs het Veerse Meer. (Ten years of phytoecological research along the borders of the Veerse Meer)

W.G. Beeftink, M.C. Daane, W. De Munck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)50-65
  TijdschriftNatuur en Landschap
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit