Tien jaar Nederlandse Hersenbank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftMediator
Volume7
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit