Tigers and People in the Malay World: Four Centuries of Confrontation and Co-existence in Comparative Asian Perspective’

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelTigers of the World: The Science, Politics and Conservation of Panthera tigris
UitgeverijAcademic Press
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit