Tijdschriften van onder de Kankantri en Klapperboom. De periodieke pers in Suriname en Nederlands-Indië/Indonesië

A. Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)89-107
Aantal pagina's18
TijdschriftTS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
Nummer van het tijdschrift28
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit