Timbuctoo data repository infrastructure (version 1.0)

J.A. Andersen, G.J. Filarski, R. Haentjens Dekker, M. Maas, W. Ravenek

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit