Timbuctoo data repository infrastructure (version 3.0)

M. Maas (Ontwikkelaar), R. Haentjens Dekker (Ontwikkelaar), Jauco Noordzij (Ontwikkelaar), René van den Ark (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 03 dec. 2015

Citeer dit