Time after time: Temporal variation in the effects of grass and forb species on soil bacterial and fungal communities

Emilia Hannula (Co-auteur), A.M. Kielak, K. Steinauer, M.D. Huberty, R. Jongen, J. De Long, R. Heinen, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time after time: Temporal variation in the effects of grass and forb species on soil bacterial and fungal communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences