Time allocation of a parasitoid foraging in heterogeneous vegetation: implications for host–parasitoid interactions

T. Bukovinszky, R. Gols, L. Hemerik, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Time allocation of a parasitoid foraging in heterogeneous vegetation: implications for host–parasitoid interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences