Time and energy constraints: reply to comments by Jeschke et al.

B.A. Nolet, M.R.J. Klaassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)555-555
  TijdschriftOikos
  Volume114
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit