Time-course of attentional modulation in the frontal eye field during curve tracing.

P.S. Khayat, A. Pooresmaeili, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1813-1822
TijdschriftJournal of Neurophysiology
Volume101
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit