Time-of-day effects on metabolic and clock-related adjustments to cold.

F.S. Mansur Machado, Z. Zhang, Yan Su, P. De Goede, R Jansen, Ewout Foppen, C.C. Coimbra, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-of-day effects on metabolic and clock-related adjustments to cold.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences