Timed GDNF gene therapy using an immune-evasive gene switch promotes long distance axon regeneration.

R. Eggers, Fred De Winter, S.A. Hoyng, Rob C Hoeben, M.J. Malessy, M Tannemaat, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten