Timing and graded signals in the inferior olive.

J.R. de Gruijl

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • De Zeeuw, C.I., Promotor
  • Hoogland, T.M., Promotor
Datum van toekenning22 jan. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit