Timing in the cerebellum: oscillations and resonance in the granula layer.

E. D'Angelo, S.K.E. Koekkoek, P. Lombardo, S. Solinas, E. Ros, J. Garrido, M. Schonewille, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)805-815
TijdschriftNeuroscience
Volume162
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit