Timing of family formation and loneliness among older adults

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit