Timing of fat and liquid sugar intake alters substrate oxidation and food efficiency in male Wistar rats

Johanneke E Oosterman, Ewout Foppen, Rianne van der Spek, Eric Fliers, A. Kalsbeek, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Timing of fat and liquid sugar intake alters substrate oxidation and food efficiency in male Wistar rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences