Timing of first union among second-generation Turks in Europe: the role of parents, peers and institutional context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)473-504
TijdschriftDemographic Research
Volume22
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit