Timing of reproduction and fledging success in the coot Fulica atra : evidence for a causal relationship

M.W.G. Brinkhof, A.J. Cavé, F.J. Hage, S. Verhulst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)577-587
  TijdschriftJournal of Animal Ecology
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit