Timing of simulated aboveground herbivory influences population dynamics of root-feeding nematodes

Minggang Wang (Co-auteur), A. Biere, W.H. van der Putten, T. Martijn Bezemer, E.P. Brinkman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Timing of simulated aboveground herbivory influences population dynamics of root-feeding nematodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences