Tinea nigra by Hortaea werneckii, a report of 22 cases from Mexico.

A. Bonifaz, H. Badali, G.S. de Hoog, M.A. Cruz, J. Araiza, L. Fierro, R.M. Ponce

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Tinea nigra by Hortaea werneckii, a report of 22 cases from Mexico.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences