Tintinnida from coastal waters of the S.W.-Netherlands I. The genus Tintinnopsis Stein

C. Bakker, W.J. Phaff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-111
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit