Tissue Banking and EURAGE

D.F. Swaab, J.-J. Hauw, G.P. Reynolds, S. Sorbi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
304 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-343
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume93
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit