Tissue cultures from adult human postmortem subcortical brain areas

R.W.H. Verwer, E.J.G. Dubelaar, W.T.J.M.C. Hermens, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-432
TijdschriftJournal of Cellular and Molecular Medicine
Volume6
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit