Tissue donations for multiple sclerosis research: current state and suggestions for improvement

Patrick Vanderdonckt, Francesca Aloisi, Giancarlo Comi, Alexander de Bruyn, Hans-Peter Hartung, Inge Huitinga, Tanja Kuhlmann, Claudia F Lucchinetti, Imke Metz, Richard Reynolds, Hans Lassmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue donations for multiple sclerosis research: current state and suggestions for improvement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences