Tissue plasminogen activator and risk of mycardial infarction

J.G. van der Bom, P. de Knijff, F. Haverkate, M.L. Bots, P. Meijer, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, C. Kluft, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2623-2627
TijdschriftCirculation
Volume95
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit