Tissue regeneration: Reserve or reverse?

Ramesh A Shivdasani, Hans Clevers, Frederic J de Sauvage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)784-786
Aantal pagina's3
TijdschriftScience
Volume371
Nummer van het tijdschrift6531
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 feb. 2021

Citeer dit