Tissue-resident adult stem cell populations of rapidly self-renewing organs

N. Barker, S. Bartfeld, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue-resident adult stem cell populations of rapidly self-renewing organs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences