Tissue transglutaminase activity is involved in the differentiation of oligodendrocyte precursor cells into myelin-forming oligodendrocytes during CNS remyelination.

M.E. van Strien, W. Baron, E.N.T.P. Bakker, J. Bauer, J.G.J.M. Bol, J.J.P. Breve, R. Binnekade, W.J. Van der Laarse, B. Drukarch, A.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1622-1634
TijdschriftGLIA
Volume59
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit