Tjalling Halbertsma (1829-1894) en het Lexicon Frisicum (1872)

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)137-164
TijdschriftIt Beaken
Volume67
Nummer van het tijdschrift2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit