TMEM16B, a novel protein with calcium-dependent chloride channel activity, associates with a presynaptic protein complex in photoreceptor terminals.

H. Stohr, J.B. Heisig, P.M. Benz, S. Schoberl, V.M. Milenkovic, O. Strauss, W.M. Aartsen, J. Wijnholds, B.H. Weber, H.L. Schulz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6809-6818
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit