Tmem2 Regulates Embryonic Vegf Signaling by Controlling Hyaluronic Acid Turnover

Jessica E De Angelis, Anne K Lagendijk, Huijun Chen, Alisha Tromp, Neil I Bower, Kathryn A Tunny, Andrew J Brooks, Jeroen Bakkers, Mathias Francois, Alpha S Yap, Cas Simons, Carol Wicking, Benjamin M Hogan, Kelly A Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)421
TijdschriftDevelopmental Cell
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 feb. 2017

Citeer dit