To Promote and Facilitate: The NEHA 1914-2014

Co Seegers, Jacques van Gerwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-44
Aantal pagina's24
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit