To SCRY Linked Data: Extending SPARQL the Easy Way

A. Meroño-Peñuela, Bas Stringer, Antonis Loizou, Sanne Abeln

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'To SCRY Linked Data: Extending SPARQL the Easy Way'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science