To SCRY Linked Data: Extending SPARQL the Easy Way

A. Meroño-Peñuela, Bas Stringer, Antonis Loizou, Sanne Abeln

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)

Zoekresultaten