To sink or to be lysed? Contrasting fate of two large phytoplankton species in Lake Biwa

M. Kagami, T. Bahadur Gurung, T. Yoshida, J. Urabe

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'To sink or to be lysed? Contrasting fate of two large phytoplankton species in Lake Biwa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology