To the editor: intra- and intersession repeatability of a double-pass instrument.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)920-921
TijdschriftOptometry and Vision Science
Volume87
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit