To tweet or not to tweet : the role of personality in the social networks of great tits

L. Snijders

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Naguib, M., Promotor
  • van Oers, Kees, Co-promotor
Datum van toekenning29 apr. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit