Toegangspoort tot digitaal onderzoeksparadijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftInformatie Professional
Volume10
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit