Toenail-Clipping - a Simple Technique for Marking Individual Nidicolous Chicks

V. St. Louis, J.C. Barlow, J.P.R.A. Sweerts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)211-215
  TijdschriftJournal of Field Ornithology
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit