Toenail infection by Cladophialophora boppii

J. Brasch, S. Dressel, K. Mueller-Wening, R. Huegel, D. von Bremen, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)190-193
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit